تلگرام و رمان

اس ام اس های جدید و مطالب عاشقانه

تلگرام و رمان

اس ام اس های جدید و مطالب عاشقانه

عکس های جدید در اینستاگرام

  • ۰
  • ۰

بهترین متن های عاشقانه در تلگرام

متن های جدید عاشقانه در تلگرام

مطالب عاشقانه در تلگرام

بهترین مطالب عاشقانه در تلگرام

عکس های مطالب عاشقانه در تلگرام

بهترین مطالب عاشقانه تلگرام

  • ۰
  • ۰

اس ام اس های عاشقانه برای عشقم

پیامک های جالب برای عشقم

اس ام اس های عشقم

عشقم بهترین پیامک ها

پیام های تلگرامی برای عشقم

  • ۰
  • ۰

اس ام اس های عاشقانه برای همسر

بهترین اس ام اس های عاشقانه برای همسر

پیامک های جدید عاشقانه برای شوهر

اس ام اس های جدید برای شوهر

اس ام اس های عاشقانه برای شوهر

پیامک های عاشقانه برای شوهر  • ۰
  • ۰

پیامک های جدید دلتنگی برای همسر

اس ام اس های عاشقانه دلتنگی برای همسر

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه دلتنگی برای همسر

اس ام اس های عاشقانه برای همسر
خود را به که بسپارم

وقتی که دلم تنگ است

پیدا نکنم همدل

دلها همه از سنگ است

گویا که در این وادی

از عشق نشانی نیست

گر هست یکی عاشق

آلوده به صد رنگ است